Märkpennor | Ballograf

Märkpennor

MÄRKPENNOR

Märkpennor är mycket praktiska när det gäller att komma ihåg något viktigt. Det går lätt att markera en intressant passage i en bok eller att lämna en påminnelse till sig själv eller någon annan. Möjligheterna för användningen är nästan obegränsade. Beroende på var man vill använda pennorna, är det grundläggande att välja mellan permanenta och icke permanenta märkpennor.